Informace k zájezdům

Poznávací zájezdy

Poznávací zájezdy jsou programově koncipovány podle nejlepších znalostí v době tvorby nabídky. U poznávacích zájezdů může při jejich realizaci dojít ke změně programu, pořadí navštívených míst a objektů z důvodů neočekávaných okolností, které nebyly známy v době přípravy zájezdu (rekonstrukce objektu, uzavření kvůli filmování, státnické návštěvě nebo jiné mimořádné události, bezpečnostní opatření, nepřízeň počasí, uzavírka komunikací, technická odstávka apod.).
U poznávacích zájezdů (pokud není uvedeno jinak) nejsou v cenách zahrnuty vstupy do placených objektů, muzeí a historických památek, lanovky, zubačky, místní doprava, lodní výlety aj. U každého zájezdu uvádíme doporučené kapesné, které by mělo pokrýt návštěvu těchto míst a další drobné nákupy (pohlednice, známky, WC apod.). Bližší informace ohledně výše kapesného uvádíme v pokynech, které obdržíte cca týden před odjezdem do e-mailu. Další hotovost na případné stravování, nákupy a osobní výdaje si každý účastník vezme dle vlastního uvážení. 

Pokyny na cestu jsou zasílány e-mailem, proto je nutné do smlouvy o zájezdu uvést e-mailovou adresu, nebo na vyžádání poštou či přímo naší CK, případně do cestovní kanceláře či agentury, kde si klient zájezd zakoupil. Informace pro účastníky rozesíláme cca týden před odjezdem.

Letecké zájezdy

U zájezdů s leteckou dopravou využíváme služeb velkých leteckých společností nebo charterových letů ve spojení
s dalšími cestovními agenturami. Létáme z letišť v ČR (Praha...) a z blízkého okolí (Vídeň, Bratislava, Katowice, Poznaň...), abychom pro Vás zajistili nejlepší možné letecké spojení do cílové destinace. V návaznosti na mimořádné okolnosti v leteckém provozu, které nelze ovlivnit, si letecká společnost vyhrazuje právo změny letových časů případně zrušení letů. Jedná se zejména o zpoždění vlivem povětrnostních podmínek, mimořádných událostí, apod.

Informace o času odletu jsou vždy uvedeny v pokynech k zájezdu, palubní vstupenky/letenky obdržíte od pracovníka naší CK na letišti 2 hodiny před plánovaným odletem. Ceny leteckých zájezdů se mohou změnit v průběhu roku - může dojít k navýšení letištních, bezpečnostních tax a palivového příplatku ze strany dodavatele - letecké společnosti. Tyto skutečnosti nemůže CK ovlivnit. O všech změnách budete včas informováni. Z mnohých míst v ČR zajišťujeme za příplatek na vyžádání také letištní transfer - viz informace u konkrétních leteckých zájezdů.

Autobusové zájezdy

Minimální počet účastníků u autobusových zájezdů je 30 osob. Přepravu zajišťujeme dopravcem firmou JANCIK transport s.r.o. a dalšími autobusy osvědčených a renomovaných dopravců. Autobusová doprava je zajištěna kvalitními zahraničními autobusy splňující emisní normu EURO 4 a více, jsou vybaveny bezpečnostními pásy, toaletou, multimediálním přehrávačem, klimatizací a pohodlnými polohovatelnými sedadly, zásuvkami na nabíjení osobní elektroniky. Některé autobusy jsou vybaveny wi-fi připojením zdarma na území ČR. U řidičů si budete moci zakoupit občerstvení - teplé i studené nápoje v Kč. Během cesty jsou každé cca 3-4 hodiny hygienické přestávky na odpočívadlech. U autobusové dopravy je nutno při odjezdech i příjezdech počítat s možností zpoždění způsobené nečekanou dopravní situací, čekáním na hraničních přechodech, technickými problémy apod., které nemůže CK ani dopravce ovlivnit.

Cestovní doklady - dospělí, děti, kam lze cestovat s OP, víza

Pro každou cestu do zahraničí je nutné mít u sebe platný cestovní doklad, a to i v schengenském prostoru. Zkontrolujte si, že máte stejná jména a příjmení v cestovní smlouvě jako v cestovním dokladu, s kterým budete cestovat. 

Před odjezdem si zkontrolujte platnost, čitelnost, nepoškozenost a aktuálnost svých cestovních dokladů - cestovní pas, občanský průkaz. Ideální platnost je ještě 6 měsíců a více po návratu, pokud není vyžadováno jinak. Aktuálnost znamená, že držitel nezměnil výrazně podobu nebo jméno a příjmení. Čitelnost a nepoškozenost znamená, že všechny údaje jsou dobře čitelné, doklad je čistý a neponičený - například nemá ustřižený roh, vytrženou stránku apod. 

Aktuální informace o formalitách vyžadovaných pro vstup nebo tranzit do daných zemí si můžete, pokud jste občan ČR, ověřit na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Rovněž některé země mohou mít platná epidemiologická opatření a mohou pro vstup vyžadovat splnění požadavků na testy, očkování apod. Zde najdete jejich aktuální přehled. Země, které neuznávají občanský průkaz jako cestovní doklad, vyžadují k překročení hranic platný cestovní pas. 

Udělení víz je v přímé kompetenci ambasád a ministerstev zahraničí jednotlivých zemí. U zemí, které udělují předem elektronická víza (USA, Kanada, Nový Zéland...) nabízíme u jednotlivých zájezdů asistenci s vyřízením. Některé země vyžadují vyřízení víz předem, jiné udělují víza až při příjezdu/příletu.

Každé dítě potřebuje k cestám do zahraničí svůj vlastní cestovní doklad, a to i na jednodenní cesty do sousedních zemí. Informujeme rodiče, že Česká republika vydává na žádost občanské průkazy i dětem do 15 let. Mohou na ně cestovat do všech zemí, které uznávají naše občanské průkazy jako cestovní doklad. Do zemí, kde je vyžadován k překročení hranice cestovní pas, musí mít dítě svůj vlastní cestovní pas, plus platná víza, pokud jsou vyžadována.

Kam lze cestovat na občanský průkaz vydaný v ČR? Do všech zemí Evropské unie, schengenského prostoru a některých zemí mimo EU zveřejněných na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Pokud cestujete s dítětem bez druhého rodiče nebo s dítětem, jehož nejste zákonným zástupcem, doporučujeme cestovat s platným souhlasem rodičů s vycestováním nezletilé osoby, který naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Za správnost cestovních dokladů si odpovídá každý účastník sám.

Pokud jste občanem jiného státu, ověřte si svou vízovou povinnost v ČR i ve všech navštívených a tranzitujících zemích, aby Vaše cesta probíhala hladce. 

Nástupní místa a zasedací pořádek

Za platné nástupní místo odjezdu se považuje to, které je uvedeno v cestovní smlouvě potvrzené cestovní kanceláří Vsacan Tour s.r.o. Jakákoliv změna je možná pouze se zpětným písemným potvrzením CK v dostatečném předstihu.
Cestující musí být na místě srazu cca 5 minut před uvedeným odjezdem, který obdržíte v pokynech k zájezdu cca týden předem do e-mailu i s přesným umístěním nástupního místa. Pokud není klient připraven na místě odjezdu včas, je obvykle kontaktován telefonicky řidičem nebo průvodcem, kteří vynaloží snahu na okamžité řešení, které nezdržuje celou skupinu, jinak si musí opožděný účastník zajistit transfer sám a na vlastní náklady.
Pokud na uvedeném nástupním místě nebudou min. 4 osoby, má CK právo změnit zajištění dopravy z daného místa a navrhne klientům jiné nejbližší nástupní místo po trase. Některá nástupní místa jsou k dispozici zejména u jednodenních výletů za příplatek - sledujte podrobně u každé nabídky. Rovněž trasa - pořadí nástupních míst - autobusu či svozového vozidla se může lišit při odjezdu na zájezd a při návratu ze zájezdu. 

Při tvorbě zasedacího pořádku je rozhodující především datum zakoupení. Záleží v jakém pořadí se klienti přihlašují. Můžeme také přihlédnout k individuálním požadavkům s ohledem na zdravotní stav apod. V případě zajištění předních míst v autobuse doporučujeme včasnou koupi zájezdu. Kupujete-li zájezd na poslední chvíli, nelze umístit na sedadla v přední části autobusu. Zasedací pořádek je známý až den před odjezdem, má jej k dispozici průvodce a řidič zájezdu při vstupu do autobusu.

Zavazadla

U autobusových zájezdů je povoleno podpalubní zavazadlo kompaktního tvaru (kufr, sportovní taška, batoh s minimem popruhů) o váze do 15 kg a příruční zavazadlo, které se vleze do přepážky nad hlavou nebo pohodlně pod nohy cestujícího - s jídlem a nezbytnými osobními věcmi. Z bezpečnostních důvodů není možné dávat jakékoliv předměty a zavazadla na zem do uličky autobusu. Kvůli přetěžování autobusu, který prochází váhovými kontrolami na dálnicích, nelze přepravovat nadrozměrná, neskladná a těžká zavazadla, kartony nebo velké balené nápoje - budou vyloučeny z přepravy. Není vhodné brát takové typy zavazadel, které by mohly během cesty poškodit ostatní zavazadla. 

U leteckých zájezdů určuje rozměry a váhu zavazadel palubních i podpalubních každá letecká společnost zvlášť. Informace o nich obdržíte od CK v pokynech k zájezdu. Vzhledem k častému opožďování podpalubních zavazadel v letecké dopravě silně doporučujeme sbalit si oblečení na několik dnů a dát si všechny nezbytné osobní a cenné věci včetně léků do příručního palubního zavazadla, které máte neustále při sobě. Abyste se případně bez podpalubního zavazadla (na několik dnů) obešli. 

Průvodci

Na zájezdech Vás budou doprovázet naši zkušení průvodci. V některých městech nebo historických objektech nedovoluje místní vyhláška vykonávat průvodcovskou činnost našim průvodcům - pouze místním průvodcům s licencí platnou v dané lokalitě. Budete o takové skutečnosti informováni během cesty. Typicky se setkáte s jiným průvodcem ve vnitřních prostorách českých hradů a zámků nebo v zahraničí v místech vyhrazených pouze místním certifikovaným průvodcům.

Informace k zájezdům podle zákona 159/1999 Sb.

Informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo b) bodů 1 až 4 zákona 159/1999 Sb.
Cestovní kancelář VSACAN TOUR s.r.o., Dolní náměstí 344, 75501 Vsetín IČO: 44741561 ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302. Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů.

Cestovní kancelář VSACAN TOUR s.r.o., Dolní náměstí 344, 75501 Vsetín IČO: 44741561 má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.

Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)

– Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.
– Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.
– Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu.
– Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.
– Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.
– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.
– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).
– Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).
– Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.
– V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.
– Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.

Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Cestovní kancelář VSACAN TOUR s.r.o., Dolní náměstí 344, 75501 Vsetín IČO: 44741561 si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u subjektu UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČO: 492 404 80, https://www.uniqa.cz/, zastoupené společností FIDUCIA, s.r.o., Hlavní 681/97, 141 00 Praha 4, IČO: 270 82 121, http://www.fiducia.cz/, kontaktní údaje: adresa: FIDUCIA, s.r.o, Národní třída 10, 110 00 Praha 1, telefonní číslo +420 272 101 020, e-mail adresa: fiducia@fiducia.cz. Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby cestovního ruchu odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. a § 2521 až 2549 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. Dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní charakter.