Velký okruh po antických památkách Řecka

09.10. - 20.10.2024 12 dní / 19 990 Kč objednat zájezd Více termínů

Termíny

kód
datum
 
cena
 
GRC-011/24
09.10. - 20.10.2024
19 990

Proslulé antické památky

Proslulé antické památky

Slunné pláže a řecká pohostinnost

Slunné pláže a řecká pohostinnost

Izolované pravoslavné kláštery

Izolované pravoslavné kláštery

Cestou navštívíme i Skopje

Cestou navštívíme i Skopje

Popis zájezdu

12denní autobusový zájezd do kolébky evropské kultury, při kterém navštívíte nejvýznamnější historická místa Řecka, pocestujete přes přímořská letoviska Jónského a Egejského moře, ochutnáte řecká vína a světoznámou Metaxu a můžete se proběhnout po starověkém stadionu v Olympii.

Program

1. den

Odjezd z nástupních míst v odpoledních až večerních hodinách přes Slovensko, Maďarsko.

2. den

Cesta Srbskem do Severní Makedonie SKOPJE (procházka historickou částí města), přejezd na ubytování. Večeře a nocleh.

3. den

Snídaně, cesta do Řecka, THESSALONIKI-SOLUŇ (UNESCO, prohlídka druhého největšího města Řecka - Bílá věž, starořímské památky, byzantské kostely, krásná přímořská promenáda), odpoledne odjezd na nocleh k moři do oblasti Katerini. Nocleh.

4. den

Dopoledne odjezd do METEORY (UNESCO, návštěva unikátních klášterů „v nebi plovoucích”, klášter Varlaam, cesta po skalních výběžcích s výhledy na další kláštery), cesta na ubytování. Večeře a nocleh.

5. den

Snídaně, cesta do THERMOPYL (památník bitvy a horké prameny), DELFY (UNESCO, světoznámá starořecká věštírna, Apollonův okrsek, divadlo, stadion), OSSIOS LUKAS (UNESCO, pravoslavný klášter v horách), ARACHOVA (vesnice pod pohořím Parnassos s typickou architekturou a lidovou rukodělnou výrobou). Večeře a nocleh.

6. den

Snídaně, cesta do ATHÉN (UNESCO, Olympeion, starý olympijský stadion, prohlídka Akropole, řecké a římské Agory, Hefaisteón, čtvrť Kerameikos se spoustou krámků a hospůdek, náměstí Syntagma, parlament se střídáním stráží). Večeře a nocleh.

7. den

Po snídani odjezd do KORINTU (známý průplav, Starý Korint s Apollonovým chrámem), EPIDAUROS (UNESCO, starořecké lázně s proslulým divadlem). Večeře a nocleh.

8. den

Snídaně, MYKÉNY (UNESCO, vykopávky Dr. Schliemanna se slavnou Lví bránou a hrobkami), TIRYNS (UNESCO, pozůstatky mykénské kultury z 2. tisíciletí př. n. l., kdy zde bylo opevněné město), návrat do TOLO (celé odpoledne volno s pobytem u moře). Večeře a nocleh.

9. den

Snídaně, NAUPLION (přístavní město s pevností Palamidi s nádherným výhledem, přístav). Cesta do LANGÁDIE (zajímavé městečko v horách, možnost nákupu místního medu), OLYMPIA (UNESCO, posvátný okrsek se zříceninami Diova chrámu, starořecký olympijský stadion), cesta na ubytování. Večeře a nocleh.

10. den

Po snídani odjezd do KATÁKOLO (městečko s pláží, přístavem a spoustou typických řeckých hospůdek). Cesta do Patrasu, RIONANTIRION BRIDGE (skvostný nový most spojující město Rio na poloostrově Peloponés a město Antirio v Akarnánii přes Korintský záliv). PATRAS (přezdíván někdy jako Řecká brána na Západ, kostel sv. Ondřej, středověký hrad Patras a starověké akropole s výhledem na město, bývalý římský amfiteátr), odjezd do přístavu na trajekt. Noční plavba na trajektu v kabinách. 

11. den

Připlutí do Itálie, cesta Itálií a Rakouskem do ČR.

12. den

Návrat do nástupních míst v brzkých ranních až dopoledních hodinách.

Ubytování a strava

Ubytování v Řecku 6x v hotelech (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 1x v apartmánech v Řecku, 1x tranzitní nocleh v hotelu v Severní Makedonii, 1x ubytování ve 4 lůž. kabinách na trajektu. V Makedonii a řeckých hotelech je polopenze.

Cena zahrnuje

Doprava zájezdovým autobusem, 9x nocleh (7x v Řecku, 1x v Severní Makedonii, 1x na trajektu v kabinách), 6x polopenze v Řecku, 1x polopenze v Severní Makedonii, trajekt Řecko - Itálie, poplatky a parkovné v zahraničí, průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

vstupné do placených objektů, dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné

120,- EUR

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Val. Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Bratislava

Průvodci

Foto

Pavel Večeřa

Pavel je charismatickým průvodcem, jehož velkou láskou jsou kromě oblíbeného Holandska a Itálie, či Slovinska, také země Balkánu jako Makedonie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Albánie, Řecko. Na druhou stranu vidí velkou radost v objevování zemí jako Polsko a Švédsko. Do svých cest vnáší nejen zkušenost, ale také moudrost a duchovní rozměr. Pavel také miluje hory a pěší turistiku.

Podobne produkty

Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Kréta - zelený ráj plný bájné historie

12.05. - 25.05.2024
14 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Kypr - ostrov, kde se zrodila Afrodité

24.10. - 31.10.2024
8 dní trvání
Plane Polopenze
přidat do oblíbených