Velký okruh po antických památkách Řecka

09.10. - 20.10.2024 12 dní / 19 990 Kč objednat zájezd Více termínů

Termíny

kód
datum
 
cena
 
GRC-011/24
09.10. - 20.10.2024
19 990

Proslulé antické památky

Proslulé antické památky

Slunné pláže a řecká pohostinnost

Slunné pláže a řecká pohostinnost

Izolované pravoslavné kláštery

Izolované pravoslavné kláštery

Cestou navštívíme i Skopje

Cestou navštívíme i Skopje

Popis zájezdu

12denní autobusový zájezd do kolébky evropské kultury, při kterém navštívíte nejvýznamnější historická místa Řecka, pocestujete přes přímořská letoviska Jónského a Egejského moře, ochutnáte řecká vína a světoznámou Metaxu a můžete se proběhnout po starověkém stadionu v Olympii.

Program

1. den

Odjezd z nástupních míst v odpoledních až večerních hodinách přes Slovensko, Maďarsko.

2. den

Cesta Srbskem do Severní Makedonie SKOPJE (procházka historickou částí města), přejezd na ubytování. Večeře a nocleh.

3. den

Snídaně, cesta do Řecka, THESSALONIKI-SOLUŇ (UNESCO, prohlídka druhého největšího města Řecka - Bílá věž, starořímské památky, byzantské kostely, krásná přímořská promenáda), odpoledne odjezd na nocleh k moři do oblasti Katerini. Nocleh.

4. den

Dopoledne odjezd do METEORY (UNESCO, návštěva unikátních klášterů „v nebi plovoucích”, klášter Varlaam, cesta po skalních výběžcích s výhledy na další kláštery), cesta na ubytování. Večeře a nocleh.

5. den

Snídaně, cesta do THERMOPYL (památník bitvy a horké prameny), DELFY (UNESCO, světoznámá starořecká věštírna, Apollonův okrsek, divadlo, stadion), OSSIOS LUKAS (UNESCO, pravoslavný klášter v horách), ARACHOVA (vesnice pod pohořím Parnassos s typickou architekturou a lidovou rukodělnou výrobou). Večeře a nocleh.

6. den

Snídaně, cesta do ATHÉN (UNESCO, Olympeion, starý olympijský stadion, prohlídka Akropole, řecké a římské Agory, Hefaisteón, čtvrť Kerameikos se spoustou krámků a hospůdek, náměstí Syntagma, parlament se střídáním stráží). Večeře a nocleh.

7. den

Po snídani odjezd do KORINTU (známý průplav, Starý Korint s Apollonovým chrámem), EPIDAUROS (UNESCO, starořecké lázně s proslulým divadlem). Večeře a nocleh.

8. den

Snídaně, MYKÉNY (UNESCO, vykopávky Dr. Schliemanna se slavnou Lví bránou a hrobkami), TIRYNS (UNESCO, pozůstatky mykénské kultury z 2. tisíciletí př. n. l., kdy zde bylo opevněné město), návrat do TOLO (celé odpoledne volno s pobytem u moře). Večeře a nocleh.

9. den

Snídaně, NAUPLION (přístavní město s pevností Palamidi s nádherným výhledem, přístav). Cesta do LANGÁDIE (zajímavé městečko v horách, možnost nákupu místního medu), OLYMPIA (UNESCO, posvátný okrsek se zříceninami Diova chrámu, starořecký olympijský stadion), cesta na ubytování. Večeře a nocleh.

10. den

Po snídani odjezd do KATÁKOLO (městečko s pláží, přístavem a spoustou typických řeckých hospůdek). Cesta do Patrasu, RIONANTIRION BRIDGE (skvostný nový most spojující město Rio na poloostrově Peloponés a město Antirio v Akarnánii přes Korintský záliv). PATRAS (přezdíván někdy jako Řecká brána na Západ, kostel sv. Ondřej, středověký hrad Patras a starověké akropole s výhledem na město, bývalý římský amfiteátr), odjezd do přístavu na trajekt. Noční plavba na trajektu v kabinách. 

11. den

Připlutí do Itálie, cesta Itálií a Rakouskem do ČR.

12. den

Návrat do nástupních míst v brzkých ranních až dopoledních hodinách.

Ubytování a strava

Ubytování v Řecku 6x v hotelech (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 1x v apartmánech v Řecku, 1x tranzitní nocleh v hotelu v Severní Makedonii, 1x ubytování ve 4 lůž. kabinách na trajektu. V Makedonii a řeckých hotelech je polopenze.

Cena zahrnuje

Doprava zájezdovým autobusem, 9x nocleh (7x v Řecku, 1x v Severní Makedonii, 1x na trajektu v kabinách), 6x polopenze v Řecku, 1x polopenze v Severní Makedonii, trajekt Řecko - Itálie, poplatky a parkovné v zahraničí, průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

vstupné do placených objektů, dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné

120,- EUR

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Val. Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Bratislava

Průvodci

Foto

Lucie Mikulová

Lucie je si nadšenou milovnicí přírody, turistiky a cestování, která se díky své vášni pro dálky a focení dala také na dráhu cestovního průvodce a nově tak rozšířila náš tým.

Podobne produkty

Product image
Poznávací zájezd

Kypr - ostrov, kde se zrodila Afrodité

24.10. - 31.10.2024
8 dní trvání
Plane Polopenze
přidat do oblíbených