Wachau – za vínem a památkami Unesco

03.10. - 06.10.2024 4 dní / 8 450 Kč objednat zájezd Více termínů

Termíny

kód
datum
 
cena
 
AUT-851/24
03.10. - 06.10.2024
8 450

bohatá historie tajuplných zřícenin

bohatá historie tajuplných zřícenin

největší benediktinský klášter světa

největší benediktinský klášter světa

půvab dolnorakouských městeček

půvab dolnorakouských městeček

Wachau UNESCO - nejkrásnější údolí světa

Wachau UNESCO  - nejkrásnější údolí světa

Popis zájezdu

4denní zájezd do oblasti Wachau, kde mohutný tok Dunaje vymodeloval údolí, poseté od nepaměti terasami vinic, které obepínají hrady, kláštery a městečka. Krajina byla pro svou hodnotu zapsána na Seznam UNESCO. Plavba lodí ještě umocní zážitek z přírody, jenž stanice BBC označila za nejkrásnější údolí světa.

Program

1.den

Odjezd brzy ráno z nástupních míst. Cesta do Rakouska, vinařské město RETZ (historické centrum, náměstí Hauptplatz patří nejen k nejhezčím, ale také k největším v celém Rakousku, dále Verderberhaus, malebný Sgraffitohaus, zachovalý větrný mlýn ze 2. pol. 18. století, jediný provozuschopný větrný mlýn v Rakousku), pokračování cesty do GÖTTWEIGU (návštěva benediktýnského kláštera, barokní komplex na kopci nad Dunajem s pěkným výhledem na Krems, přejezd do KREMSU, páté největší město v Dolním Rakousku. (Kouzelné historické městečko ležící na Dunaji si zachovává svůj starobylý ráz, za což bylo oceněno zapsáním na listinu Světového kulturního dědictví UNESCO. Kostely Bürgerspilskirche a Pfarrkirche s bohatou barokní výzdobou, radnice, pěší zóna s historickými měšťanskými domy). Přejezd na ubytování. Večeře a nocleh.

2.den

Po snídaní MELK (prohlídka jednoho z nejkrásnějších klášterů v Rakousku a největšího benediktýnského kláštera v Evropě s dominantou kostela sv. Petra a Pavla), přejezd do ST. PÖLTEN (hlavní město největší rakouské spolkové země Dolní Rakousko. Okouzlí vás barokními domy, romantickou secesí i neobvyklými stavbami moderní architektury. Prohlídka historického centra, kostely, radnice, morový sloup), ARTSTETTEN (zámek, kde se můžete seznámit se životem Františka Ferdinanda d´Este a jeho chotí vévodkyní Žofií z Hohenburgu. Prohlédnete si málo známé unikátní fotografie). Cesta po druhém břehu Dunaje, zřícenina hradu AGGSTEIN na skále nad Dunajem (jeden z nejproslulejších hradů, pocházející ze 12. stol.). Návrat na ubytování. Večeře a nocleh

3.den

Snídaně, poté přejezd do LANGENLOIS (6 km nenáročná vinná stezka mezi slavnými vinicemi Dechant, Käferberg, Steinhaus, Schenkenbichl s možností koštu skvělých vín, jejichž věhlas pronikl za hranice Rakouska). Přejezd do KREMS – STEIN (prohlídka kouzelné části městečka Krems, nádherné městské domy, zasněné uličky, vysoké kostelní věže, něžná atmosféra starého města). Plavba lodí po kouzelném Dunaji z Kremsu do SPITZU (malebné středověké město) a odtud autobusem na ubytování. Večeře a nocleh.

+1

4.den

Snídaně, cesta údolím WACHAU do DÜRNSTEINU (jedno z nejmalebnějších městeček v údolí Wachau, barokní klášterní kostel s modrobílou věží, možnost výstupu na zříceninu hradu, kde byl vězněn anglický král Richard Lví srdce). Cesta přes malebná vinařská městečka WEISSENKIRCHEN vinařské městečko, možnost ochutnávky zdejších vyhlášených vín), TULLN AN DER DONAU (město, kde Římané vystavěli opevněné hradiště „Comagena“, rodiště a rodný dům slavného rakouského malíře E. Schieleho, prohlídka centra města, románská bazilika sv. Štěpána), odpoledne přejezd do ČR. Předpokládaný příjezd do nástupních míst v pozdních večerních hodinách.

Ubytování a strava

Ubytování v Rakousku v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), s polopenzí.

Cena zahrnuje

Doprava zájezdovým autobusem, poplatky a parkovné, 3x nocleh, 3x polopenze, průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

vstupné do placených objektů, dále pak vše, co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné

cca 80,- EUR.

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Val. Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov

Průvodci

Foto

Ludmila Létalová

Cestování a historie patří k mým velkým zálibám. Nejraději navštěvuji německy mluvící země, z nichž mě nejvíce fascinuje Rakousko. Líbí se mně jeho příroda, kultura a lidé, kteří v něm žijí. Přes rok se věnuji výuce historie a němčiny na Obchodní akademii T. Bati ve Zlíně, letní prázdniny trávím v rakouských Alpách jako průvodce nebo s rodinou. Miluji také poznávací zájezdy v České republice i jiných evropských zemích. Práce průvodce mě těší. Vlastně ji nepovažuji ani tak za práci, spíše je pro mě zábavou.

Podobne produkty

Product image
Turistický zájezd

Gailtalské a Karnské Alpy aneb Korutany III.

30.06. - 04.07.2024
5 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd
Last Minute
Product image
Turistický zájezd
Product image
Turistický zájezd

Za krásami alpského trojmezí - Korutany II.

12.07. - 16.07.2024
5 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd
Last Minute

Pohodový turistický zájezd do Ötztalských Alp

22.07. - 27.07.2024
6 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd

Pohodový turistický zájezd do Salzburských Alp

23.07. - 27.07.2024
5 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd
Product image
Turistický zájezd
Product image
Poznávací zájezd

Po stopách nejen třetí říše

11.08. - 16.08.2024
6 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd
Product image
Poznávací zájezd
Product image
Adventní zájezd

Adventní Vídeň

30.11. - 30.11.2024
+ 2 termíny
07.12. - 07.12.2024 14.12. - 14.12.2024
1 dní trvání
Bus
přidat do oblíbených
Product image
Adventní zájezd

Advent v Salzburgu

06.12. - 08.12.2024
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Adventní zájezd

Adventní Graz - Lindt

07.12. - 07.12.2024
+ 1 termín
14.12. - 14.12.2024
1 dní trvání
Bus
přidat do oblíbených
Product image
Kategorie produktu

Advent v soutěsce Johannesbachklamm

07.12. - 08.12.2024
2 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Adventní zájezd
Novinka

Advent ve Wachau

14.12. - 15.12.2024
2 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených