Wachau – za vínem a památkami Unesco

28.09. - 01.10.2023 4 dní / 6 890 Kč objednat zájezd Více termínů

Termíny

kód
datum
 
cena
 
AUT-851/23
28.09. - 01.10.2023
6 890

bohatá historie tajuplných zřícenin

bohatá historie tajuplných zřícenin

největší benediktinský klášter světa

největší benediktinský klášter světa

půvab dolnorakouských městeček

půvab dolnorakouských městeček

Wachau UNESCO - nejkrásnější údolí světa

Wachau UNESCO  - nejkrásnější údolí světa

Popis zájezdu

4denní zájezd do oblasti Wachau, kde mohutný tok Dunaje vymodeloval údolí, poseté od nepaměti terasami vinic, které obepínají hrady, kláštery a městečka. Krajina byla pro svou hodnotu zapsána na Seznam UNESCO. Plavba lodí ještě umocní zážitek z přírody, jenž stanice BBC označila za nejkrásnější údolí světa.

Program

1.den

Odjezd brzy ráno z nástupních míst. Cesta do Rakouska, vinařské město RETZ (historické centrum, náměstí Hauptplatz patří nejen k nejhezčím, ale také k největším v celém Rakousku, dále Verderberhaus, malebný Sgraffitohaus, zachovalý větrný mlýn ze 2. pol. 18. století, jediný provozuschopný větrný mlýn v Rakousku), pokračování cesty do ELSARN (návštěva skanzenu, který vás zavede do 2. a 3. století, a kde se seznámíte se způsobem života v této době), dále zastávka v LANGENLOIS (6 km nenáročná vinná stezka mezi slavnými vinicemi Dechant, Käferberg, Steinhaus, Schenkenbichl s možností koštu skvělých vín, jejichž věhlas pronikl za hranice Rakouska). Přejezd na ubytování. Nocleh.

2.den

Snídaně, poté přejezd do KREMS (páté největší město v Dolním Rakousku. Kouzelné historické městečko ležící na Dunaji si zachovává svůj starobylý ráz, za což bylo oceněno zapsáním na listinu Světového kulturního dědictví UNESCO. Kostely Bürgerspilskirche a Pfarrkirche s bohatou barokní výzdobou, radnice, pěší zóna s historickými měšťanskými domy), návštěva GÖTTWEIGU (benediktinský klášter, barokní komplex na kopci nad Dunajem s pěkným výhledem na Krems), klidná plavba údolím WACHAU z KREMSU a.d. D. do MELKU.

3.den

Po snídaní odjezd do ST. PÖLTEN (hlavní město největší rakouské spolkové země Dolní Rakousko. Okouzlí vás barokními domy, romantickou secesí i neobvyklými stavbami moderní architektury. Prohlídka historického centra, kostely, radnice, morový sloup), cesta nejpůvabnějším úsekem Dunaje údolím WACHAU (UNESCO. Břehy Dunaje jsou tu lemovány vinicemi, zříceninami starých hradů a malebnými městečky), MELK (prohlídka jednoho z nejkrásnějších klášterů v Rakousku a největšího benediktýnského kláštera v Evropě s dominantou kostela sv. Petra a Pavla), ARTSTETTEN (zámek, kde se můžete seznámit se životem Františka Ferdinanda d´Este a jeho chotí vévodkyní Žofií z Hohenburgu. Prohlédnete si málo známé unikátní fotografie). Cesta po druhém břehu Dunaje, zřícenina hradu AGGSTEIN na skále nad Dunajem (jeden z nejproslulejších hradů, pocházející ze 12. stol.). Návrat na ubytování. Nocleh.

+1

4.den

Snídaně, cesta údolím WACHAU do DÜRNSTEINU (jedno z nejmalebnějších městeček v údolí Wachau, barokní klášterní kostel s modrobílou věží, možnost výstupu na zříceninu hradu, kde byl vězněn anglický král Richard Lví srdce). Cesta přes malebná vinařská městečka WEISSENKIRCHEN vinařské městečko, možnost ochutnávky zdejších vyhlášených vín), TULLN AN DER DONAU (město, kde Římané vystavěli opevněné hradiště „Comagena“, rodiště a rodný dům slavného rakouského malíře E. Schieleho, prohlídka centra města, románská bazilika sv. Štěpána), odpoledne přejezd do ČR. Předpokládaný příjezd do nástupních míst v pozdních večerních hodinách.

Ubytování a strava

Ubytování v Rakousku v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), se snídaní.

Cena zahrnuje

Doprava zájezdovým autobusem, poplatky a parkovné, 3x nocleh, 3x snídaně, průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

Vstupné do placených objektů, dále pak vše, co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné

cca 60,- EUR.

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Val. Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov

Podobne produkty

Product image
Turistický zájezd
Product image
Poznávací zájezd
Product image
Poznávací zájezd
Novinka

Medvídek Panda v nejstarší ZOO světa a park Schönbrunn

17.06. - 17.06.2023
+ 1 termín
17.06. - 17.06.2023
1 dní trvání
Bus
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd
Last Minute
Product image
Turistický zájezd
Product image
Turistický zájezd

Gailtalské a Karnské Alpy aneb Korutany III.

11.07. - 15.07.2023
5 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd

Pohodový turistický zájezd do Ötztalských Alp

18.07. - 23.07.2023
6 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd

Po stopách nejen třetí říše

25.07. - 30.07.2023
6 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd

Za krásami alpského trojmezí - Korutany II.

26.07. - 30.07.2023
5 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
Novinka

Linec a krásný modrý Dunaj

04.08. - 06.08.2023
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd
Product image
Turistický zájezd

Pohodový turistický zájezd do Salzburských Alp

08.08. - 12.08.2023
5 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd
Product image
Turistický zájezd
Product image
Poznávací zájezd
Product image
Adventní zájezd

Advent v Salzburgu

01.12. - 03.12.2023
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
Product image
Adventní zájezd

Adventní Graz - Lindt

02.12. - 02.12.2023
+ 1 termín
09.12. - 09.12.2023
1 dní trvání
Bus
přidat do oblíbených
Product image
Adventní zájezd

Adventní Vídeň

02.12. - 02.12.2023
+ 2 termíny
09.12. - 09.12.2023 16.12. - 16.12.2023
1 dní trvání
Bus
přidat do oblíbených