Velký okruh Albánií od severu k jihu

17.09. - 24.09.2024 8 dní / 28 500 Kč přihlásit se jako náhradník Více termínů

Termíny

kód
datum
 
cena
 
ALB-111/24
01.07. - 08.07.2024
29 990
vyprodaný
termín
ALB-112/24
17.09. - 24.09.2024
28 500

Popis zájezdu

8denní autobusový poznávací zájezd kombinovaný s pobytem u moře ve 4* luxusním hotelu na břehu Valonského zálivu s panoramatem albánských hor. Při plánovaných výletech, které jsou v programu zájezdu, navštívíte všechny významné památky a přírodní krásy, a přitom se budete vracet za odpočinkem k mořskému pobřeží.

Program

1. den

Odlet do Albánie, setkání s autobusovou skupinou. Ubytování na hotelu. Večeře a nocleh.

2. den

Po snídani odjezd z Vlörského zálivu do DURRËS (přístavní město - antický amfiteátr, zachovalé byzantské hradby), přejezd do hlavního města TIRANY (Skanderbegovo náměstí, návštěva Ethem Begovy mešity), návrat na ubytování. Večeře a nocleh.

3. den

Po snídani odjezd na prohlídky VLORË (živé město s krásnou mešitou Muradia, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti), do ZVËRNEC (středověký klášter na ostrůvku uprostřed laguny), odpoledne volno u moře - slunění, koupání. Večeře a nocleh.

4. den

Snídaně, výlet autobusem do APOLLONIE (vykopávky antické lokality s ostatky chrámu boha Apolóna a středověkým klášterem Panny Marie), BERATU (UNESCO, město „Tisíce a jednoho okna“, návštěva horní „bílé město“ s desítkou byzantských kostelíků a muzeem ikon malíře Onufriho, dolní Staré město), návrat na ubytování. Večeře a nocleh.

5. den

Snídaně, volno u moře – slunění, koupání, možnost ochutnat rybí speciality a dary moře v blízkých restauracích nebo v hotelu. Možnost fakultativního výletu lodí na ostrov SAZANIT. Večeře a nocleh.

6.den

Po snídani, přejezd nádhernými serpentinami LLOGARSKÉHO PRŮSMYKU (1.027 m n. m.) do BUTRINTU (UNESCO, nejvýznamnější historická památka Albánie - zříceniny antického města, akropole, lázně, divadlo), návrat na ubytování. Večeře a nocleh.

7. den

Po snídani GJIROKASTËR (UNESCO, malebné městečko proslulé svoji tradiční kamennou architekturou, hrad, pestrý trh), odpoledne návrat na ubytování, volno u more. Večeře a nocleh.

8. den

Po snídani osobní volno. Transfer na letiště, odlet zpět.

Ubytování a strava

Ubytování v Albánii ve 4* hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), součástí noclehů je polopenze (večeře - snídaně).

Cena zahrnuje

Letecká doprava do Albánie a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer na hotel a zpět, doprava po ostrově autobusem Vsacantour, silniční poplatky a parkovné, 7x ubytování, 7x polopenze, pobytová taxa, průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

vstupné do placených objektů, místního průvodce, transfer na/z letiště, připojištění storna zájezdu 200,- Kč, dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné

150,- EUR

Podobne produkty

Product image
Poznávací zájezd
Last Minute

Velký okruh Albánií od severu k jihu

29.06. - 10.07.2024
+ 1 termín
15.09. - 26.09.2024
12 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených