Velký okruh Tureckem za památkami a přírodou Orientu

08.10. - 22.10.2023 15 dní / 24 550 Kč vyprodaný termín Více termínů

Termíny

kód
datum
 
cena
 
TUR-011/23
08.10. - 22.10.2023
24 550
vyprodaný
termín

legendární místo Trója

legendární místo Trója

pohádková krajina tureckých Kappadokií

pohádková krajina tureckých Kappadokií

nezapomenutelné město ve skále

nezapomenutelné město ve skále

krásy unikátních měst

krásy unikátních měst

Popis zájezdu

15denní autobusový zájezd do země, která je odedávna spojnicí mezi kontinenty a kulturami - Evropou a Asií. Turecko je země Homérovy Tróje, země byzantských císařů a osmanských sultánů. Všechna tato období na území Turecka zanechala své památky. Za období vlády Řeků a Římanů byla vytvořena na území Malé Asie díla nedozírné hodnoty, jejichž krásu budete moci při naší cestě obdivovat. Navíc si můžete na mnoha místech vychutnat atmosféru tureckých bazarů, kaváren a turecké kuchyně, která patří vedle čínské a francouzské ke třem nejlepším na světě.

Program

1. den

Odjezd z nástupních míst v odpoledních hodinách přes Slovensko a Maďarsko.

2. den

Cesta Srbskem do Bulharska SOFIA (krátká odpolední prohlídka města) odjezd na ubytování. Nocleh.

3. den

Cesta Bulharskem do Turecka EDIRNE (město nazvané „Brána Orientu“ - překrásná Selimova mešita, stará Eski Camii), odjezd k průlivu DARDANELY - přeplutí Dardanelskou úžinou z Evropy do Asie, CANAKKALE (město na asijské straně Turecka, mohutná pevnost Cimenlik). Večeře a nocleh.

4. den

Po snídaní odjezd do TRÓJE (UNESCO, prohlídka jedné z nejslavnějších světových archeologických lokalit odkrytých H. Schliemannem), odjezd na ubytování. Večeře a nocleh.

5. den

PERGAMON (prohlídka antického města z 3. stol. př. n. l. - Akropole s nádherným výhledem na město Bergama, amfiteátr, slavná knihovna, Trajánův chrám), DIDYMA (slavná starořecká věštírna se zbytky Apollónova chrámu), MILET (významné starověké město s amfiteátrem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny), odjezd na ubytování. Večeře a nocleh.

6. den

EFES (UNESCO, zříceniny starověkého města s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa - Artemidina chrámu, Mramorová cesta, Trajánův oblouk, Hadriánův chrám, Celsova knihovna, antické divadlo), HOUSE OF VIRGIN MARY (místo posledního pobytu P. Marie v krásném prostředí národního parku), SELCUK (rozvaliny byzantské baziliky sv. Jana s hrobem sv. Jana Evangelisty), KUSADASI (přímořské letovisko s rušným životem dlouho do noci). Večeře a nocleh.

7. den

PAMUKKALE (UNESCO, vápencové kaskádovité vodopády nazývané „Bavlněný zámek“ a antického města Hierapolis s rozsáhlou nekropolí), přejezd vnitrozemím Turecka do Antalye. Večeře a nocleh.

8. den

ASPENDOS (antické město s největším a dokonale zachovalým římským amfiteátrem v Turecku), SIDE (antický přístav - místo schůzek Antónia a Kleopatry, agora, divadlo, Apollonův a Athénin chrám, i příjemné přímořské letovisko), dále přes pohoří Taurus do města KONYA (dřívější hlavní město Seldžucké říše s mauzoleem súfiského mystika Mevlany, zakladatele sekty tančících dervišů), cesta na ubytování. Večeře a nocleh.

9. den

Celodenní putování KAPPADOKIÍ - oblast skalních a podzemních měst a unikátních přírodních útvarů, KAYMAKLI (podzemní město), UCHISAR (skalní město uprostřed Kappadokie), GOREME (UNESCO, unikátní soubor byzantských kostelů a kaplí vytesaných ve skále se zachovalými freskami z 10. - 11. stol.), DEVRENT VALLEY (v sopečných vyvřelinách vymodelovaný barevný svět skalních pyramid, hřibů a různých bizarních útvarů), AVANOS (město proslulé po celém světě keramickou výrobou). Večeře a nocleh.

+1

10. den

HATTUSAS (hlavní město Chetitů, skalní chetitské reliéfy, rozsáhlé hradby, Velký chrám), odjezd do ANKARY (večerní prohlídka centra města s římskými památkami). Večeře a nocleh.

11. den

ANKARA (hlavní město Turecka - návštěva ojedinělého Muzea anatolských civilizací, Citadela s mohutnými hradbami a výhledem na město, staré město se zajímavými mešitami a tržištěm, Atatürkovo mauzoleum), odpoledne odjezd do Istanbulu. Večeře a nocleh.

12. den

ISTANBUL (UNESCO, celodenní prohlídka jednoho z turisticky nejatraktivnějších měst na světě - Modrá mešita, Hagia Sofia, Hippodrom, římská cisterna, Topkapi palác, vyhlídková plavba po Bosporu). Večeře a nocleh.

13. den

ISTANBUL (návštěva Velkého bazaru a Egyptského bazaru, Galatský most a rybí trh, osobní volno), večer odjezd z Istanbulu přes Edirne do Bulharska.

14. den

Cesta Bulharskem a Srbskem na ubytování. Nocleh.

15. den

Cesta přes Maďarsko a Slovensko do ČR. Předpokládaný příjezd do nástupních míst večer.

Ubytování a strava

Ubytování v Turecku a tranzitní noclehy v hotelech střední kategorie ve 2lůžkových pokojích, 10x polopenze v Turecku.

Cena zahrnuje

Doprava zájezdovým autobusem, 12x nocleh (10x v Turecku, 2x tranzitní na trase), 10x polopenze v Turecku, průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

předplacené vstupné, lodní výlet po Bosporu, místní průvodce, bakšišné (cca 30,- EUR), dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné

cca 190,- EUR.

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Val. Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Bratislava

Podobne produkty

Product image
Poznávací zájezd
Product image
Poznávací zájezd
Novinka
Product image
Poznávací zájezd
Novinka

Kypr - ostrov, kde se zrodila Afrodité

12.10. - 19.10.2023
8 dní trvání
Plane Polopenze
přidat do oblíbených