Velký okruh Tureckem za památkami a přírodou Orientu

10.10. - 20.10.2023 11 dní / 29 990 Kč vyprodaný termín Více termínů

Termíny

kód
datum
 
cena
 
TUR-211/23
10.10. - 20.10.2023
29 990
vyprodaný
termín

Popis zájezdu

11denní letecký zájezd do země, která je odedávna spojnicí mezi kontinenty a kulturami - Evropou a Asií. Turecko je země Homérovy Tróje, země by-zantských císařů a osmanských sultánů. Všechna tato období na území Turecka zanechala své památky.

Program

1. den

Odlet z Prahy, Vídně do Istanbulu, transfer do CANAKKALE (město na asijské straně Turecka, mohutná pevnost Cimenlik), setkání s autobusovou skupinou, ubytování a nocleh.

2. den

Po snídaní odjezd do TRÓJE (UNESCO, prohlídka jedné z nejslavnějších světových archeologických lokalit odkrytých H. Schliemannem), odjezd na ubytování. Nocleh.

3. den

PERGAMON (prohlídka antického města z 3. stol. př. n. l. - Akropole s nádherným výhledem na město Bergama, amfiteátr, slavná knihovna, Trajánův chrám), DIDYMA (slavná starořecká věštírna se zbytky Apollónova chrámu), MILET (významné starověké město s amfiteátrem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny), odjezd na ubytování. Nocleh.

4. den

EFES (UNESCO, zříceniny starověkého města a Artemidina chrámu, Mramorová cesta, Trajánův oblouk, Hadriánův chrám, Celsova knihovna, antické divadlo), HOUSE OF VIRGIN MARY (místo posledního pobytu P. Marie v krásném prostředí národního parku), SELCUK (rozvaliny byzantské baziliky sv. Jana s hrobem sv. Jana Evangelisty), KUSADASI (přímořské letovisko s rušným životem dlouho do noci). Nocleh.

5. den

PAMUKKALE (UNESCO, prohlídka vápencových kaskádovitých vodopádů a antického města Hierapolis ), do Antalye. Nocleh.

6. den

ASPENDOS (antické město s dokonale zachovalým římským amfiteátrem v Turecku), SIDE (antický přístav - agora, divadlo, Apollonův a Athénin chrám, ale hlavně příjemné přímořské letovisko), KONYA (dřívější hlavní město Seldžucké říše s mauzoleem súfiského mystika Mevlany, zakladatele sekty tančících dervišů), cesta na ubytování. Nocleh.

7. den

Celodenní putování KAPPADOKIÍ - oblast skalních a podzemních měst, KAYMAKLI (podzemní město), UCHISAR (skalní město uprostřed Kappadokie), GOREME (UNESCO, unikátní soubor byzantských kostelů a kaplí vytesaných ve skále), DEVRENT VALLEY (v sopečných vyvřelinách vymodelovaný barevný svět skalních pyramid, hřibů a různých bizarních útvarů), AVANOS (město proslulé po celém světě keramickou výrobou). Nocleh.

8. den

HATTUSAS (hlavní město Chetitů, skalní chetitské reliéfy, rozsáhlé hradby, Velký chrám), odjezd do ANKARY (večerní prohlídka centra města s římskými památkami). Nocleh.

9. den

ANKARA (hlavní město Turecka – návštěva ojedinělého Muzea anatolských civilizací, Citadela s mohutnými hradbami a výhledem na město, staré město se zajímavými mešitami a tržištěm, Atatürkovo mauzoleum), odpoledne odjezd do Istanbulu. Nocleh.

10. den

ISTANBUL (UNESCO, celodenní prohlídka jednoho z turisticky nejatraktivnějších měst na světě – Modrá mešita, Hagia Sofia, Hippodrom, římská cisterna, Topkapi palác, vyhlídková plavba po Bosporu). Nocleh.

11. den

ISTANBUL (návštěva Velkého bazaru a Egyptského bazaru), transfer na letiště, odlet zpět.

Ubytování a strava

Ubytování v Turecku a tranzitní noclehy v hotelech střední kategorie ve 2lůžkových pokojích, 10x polopenze v Turecku.

Cena zahrnuje

Letecká přeprava do Istanbulu tam a zpět, 10x nocleh, 10x polopenze, průvodce, transfer na hotel a zpět, doprava autobusem Vsacan Tour po Turecku, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

předplacené vstupné, lodní výlet po Bosporu, místní průvodce, bakšišné (cca 30,- EUR), transfer na/z letiště, připojištění storna zájezdu 200,- Kč, dále pak vše, co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné

cca 190,- EUR.

Fotogalerie

Podobne produkty

Product image
Poznávací zájezd
Product image
Poznávací zájezd
Novinka
Product image
Poznávací zájezd
Novinka

Kypr - ostrov, kde se zrodila Afrodité

12.10. - 19.10.2023
8 dní trvání
Plane Polopenze
přidat do oblíbených