Velký okruh Tureckem za památkami a přírodou Orientu

08.10. - 18.10.2024 11 dní / 32 990 Kč objednat zájezd Více termínů

Termíny

kód
datum
 
cena
 
TUR-211/24
08.10. - 18.10.2024
32 990

legendární místo Trója

legendární místo Trója

pohádková krajina tureckých Kappadokií

pohádková krajina tureckých Kappadokií

nezapomenutelné město ve skále

nezapomenutelné město ve skále

krásy unikátních měst

krásy unikátních měst

Popis zájezdu

11denní letecký zájezd do země, která je odedávna spojnicí mezi kontinenty a kulturami - Evropou a Asií. Turecko je země Homérovy Tróje, země by-zantských císařů a osmanských sultánů. Všechna tato období na území Turecka zanechala své památky.

Program

1. den

Odlet do Turecka, transfer do CANAKKALE (město na asijské straně Turecka), setkání s autobusovou skupinou, ubytování a nocleh

2. den

Po snídaní odjezd do TRÓJE (UNESCO, jedna z nejslavnějších světových archeologických lokalit), PERGAMON (prohlídka antického města z 3. stol. př. n. l. - Akropole, amfiteátr, slavná knihovna, Trajánův chrám), odjezd na ubytování. Večeře a nocleh.

3. den

Po snídani EFES (UNESCO, zříceniny starověkého města, Mramorová cesta, Trajánův oblouk, Hadriánův chrám, Celsova knihovna, antické divadlo), DIDYMA (slavná starořecká věštírna se zbytky Apollónova chrámu), MILET (významné starověké město s amfiteátrem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny), odjezd na ubytování. Večeře a nocleh.

4. den

Po snídani HOUSE OF VIRGIN MARY (“místo posledního pobytu P. Marie” v krásném prostředí národního parku), PAMUKKALE (UNESCO, vápencové kaskádovité vodopády nazývané „Bavlněný zámek“ a antického města Hierapolis s rozsáhlou nekropolí), odjezd na ubytování. Večeře a nocleh

5. den

Po snídani ASPENDOS (antické město s největším zachovalým římským amfiteátrem v Turecku), SIDE (antický přístav, agora, divadlo, Apollonův a Athénin chrám, i příjemné přímořské letovisko), cesta na ubytování. Večeře a nocleh.

6. den

Po snídani do města KONYA (dřívější hlavní město Seldžucké říše s mauzoleem súfiského mystika Mevlany, zakladatele sekty tančících dervišů), cesta na ubytování v Kappadokii. Večeře a nocleh.

7. den

Celodenní putování KAPPADOKIÍ - oblast skalních a podzemních měst, KAYMAKLI (podzemní město), UCHISAR (skalní město uprostřed Kappadokie), GOREME (UNESCO, unikátní soubor byzantských kostelů a kaplí vytesaných ve skále), DEVRENT VALLEY (v sopečných vyvřelinách vymodelovaný barevný svět skalních pyramid, hřibů a různých bizarních útvarů), AVANOS (město proslulé po celém světě keramickou výrobou). Nocleh.

8. den

HATTUSAS (hlavní město Chetitů, skalní chetitské reliéfy, rozsáhlé hradby, Velký chrám), odjezd do ANKARY (večerní prohlídka centra města s římskými památkami). Nocleh.

9. den

ANKARA (hlavní město Turecka – návštěva ojedinělého Muzea anatolských civilizací, Citadela s mohutnými hradbami a výhledem na město, staré město se zajímavými mešitami a tržištěm, Atatürkovo mauzoleum), odpoledne odjezd do Istanbulu. Nocleh.

10. den

ISTANBUL (UNESCO, celodenní prohlídka jednoho z turisticky nejatraktivnějších měst na světě – Modrá mešita, Hagia Sofia, Hippodrom, římská cisterna, Topkapi palác, vyhlídková plavba po Bosporu). Nocleh.

11. den

ISTANBUL (návštěva Velkého bazaru a Egyptského bazaru), transfer na letiště, odlet zpět.

Ubytování a strava

Ubytování v Turecku a tranzitní noclehy v hotelech střední kategorie ve 2lůžkových pokojích, 10x polopenze v Turecku.

Cena zahrnuje

Letecká přeprava do Istanbulu tam a zpět, 10x nocleh, 10x polopenze, průvodce, transfer na hotel a zpět, doprava autobusem Vsacan Tour po Turecku, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

předplacené vstupné, lodní výlet po Bosporu, místní průvodce, bakšišné (cca 30,- EUR), transfer na/z letiště, připojištění storna zájezdu 200,- Kč, dále pak vše, co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné

cca 190,- EUR.

Průvodci

Foto

Taťána Valkounová

Táňa je oblíbenou všestrannou průvodkyní, s níž se setkáváte na našich zájezdech již několik dekád. Její doménou vždy bývaly delší zájezdy, které zvládá s bravurou a lehkostí. Ať už se jedná o Rusko, Pobaltí, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Francii, Itálii či Albánii. Často se s ní setkáte také na našich pohodových odpočinkových zájezdech do termálů nebo na adventních trzích.Táňa o sobě pro Vás:Jak to všechno začalo? V dobách dávných a minulých jsem byla tzv. "nevýjezdná". Neměla jsem nárok ani na doložku do Jugoslávie, natož na devizový příslib do západní ciziny. A já jsem se tak chtěla někam podívat. Nezbývalo nic jiného než "Sovjecký Svaz", jak kdysi napsala moje nadřízená do měsíčního Zpravodaje:). Tehdy fungoval Čedok a tak jsem si v roce 1980 vybrala na tu dobu dosti drahý zájezd do Zakavkazských republik. Naším průvodcem byl zkušený pan profesor, již na penzi. Dostal to "za odměnu". Bohužel to nějak nezvládal a tak jsem naší ruské průvodkyni, jako účastník zájezdu, byla k ruce, aby to klaplo ke spokojenosti všech. Zjistila jsem, že mám organizační i jazykové znalosti (nejen ruštinu). Podala jsem si do Čedoku přihlášku, prošla sítem zájemců, udělala zkoušky na Akademii obchodu a cestovního ruchu v Brně. Přes Čedok, Agrotour a několik let pobytu v zahraničí, jsem zakotvila od roku 2006 ve Vsacan Tour. Mnozí naši klienti jsou za ta léta mými kamarády, či přáteli. Prošla jsem zájezdy do Maďarska, Polska, Francie, Velké Británie,Řecka, ostrovy Korfu a Kréta, Pobaltím a Finskem, Ruskem, Tureckem, Albánií, Španělskem a Portugalskem. Tak na viděnou, milí klienti "Vsacantouru":).

Podobne produkty

Product image
Poznávací zájezd
Product image
Poznávací zájezd