Velký okruh Polskem za památkami UNESCO

01.07. - 05.07.2024 5 dní / 10 450 Kč přihlásit se jako náhradník Více termínů

Termíny

kód
datum
 
cena
 
POL-011/24
01.07. - 05.07.2024
10 450

Popis zájezdu

5denní autobusový zájezd k našim severním sousedům do Polska, které se již několik let umisťuje vysoko v žebříčcích turisticky nejatraktivnějších evropských zemí. Navštívíme několik lokalit chráněných organizací UNESCO, podíváte se k Baltskému moři do známých letovisek a přístavů, navštívíte polská historická města se spoustou pamětihodností a krásnou architekturou, ale také solné doly a poutní místa Polska.

Program

1.den

Odjezd z nástupních míst brzy ráno do Polska, WROCLAW (UNESCO. Jedno z nejstarších polských měst na řece Odře - staré náměstí Rynek s nádhernými kupeckými štítovými domy, gotická radnice, bývalé masné krámy. Trpaslíci - nová turistická atrakce města, Vratislavská univerzita, katedrála sv. Jana Křtitele, kostel svatého Jiljí a množství dalších kostelů), TRZEBNICA (jedno z nejstarších poutních míst v Polsku, prohlídka monumentálního klášterního kostela s hroby slezských Piastovců a patronky Slezska svaté Hedviky). Cesta na ubytování. Večeře a nocleh.

2.den

Po snídani odjezd do veletržního města POZNAŇ (náměstí Starý rynek, palác Działyńskich, renesanční radnice, nádherný jezuitský kostel sv. Stanislava, studánka Bamberky, katedrála na Tumském ostrově s hroby prvních polských panovníků), HNĚZDNO (jedno z nejstarších polských měst, kde byli korunováni první polští králové, prohlídka katedrály s hrobem svatého Vojtěcha), TORUŇ (UNESCO. Historické město nad řekou Vislou s množstvím středověkých památek - impozantní městské hradby, náměstí s měšťanskými domy, katedrála sv. Jana Křtitele, rodný dům věhlasného astronoma M. Koperníka, Křivá věž a gotické špýchary, nákup pravého toruňského perníku). Večeře a nocleh.

3.den

Snídaně, cesta k Baltskému moři - SOPOTY (známé přímořské letovisko a město hudebních festivalů, lázně s promenádou a příjemným parkem, procházka po věhlasném dřevěném molu, možnost nákupu jantaru), přejezd GDAŇSK (staré hanzovní město, Staroměstská radnice a mnoho nádherných měšťanských domů, gotická cihlová katedrála Panny Marie s vnitřním orlojem, Artušův dvůr, zbrojnice, katovna, Zlatá a Zelená brána, projížďka lodí po přístavu až k Westerplatte, kde padl první výstřel druhé světové války). Večeře a nocleh.

4.den

Snídaně, poté přejezd k pevnosti MALBORK (UNESCO. Největší středověký hrad v Polsku, sídlo velmistra řádu a hlavní město křižáckého státu, největší cihlová stavba na světě), zastávka u ELBLACKÉHO kanálu (technické zařízení umožňující přepravu lodí mezi vodními toky - možnost projížďky po kanálu), cesta na ubytování. Večeře a nocleh.

5.den

Po snídani prohlídka WARSZAWY (UNESCO, hlavní a největší město Polska - náměstí Starý rynek s měšťanskými domy, katedrála sv. Jana, staré městské hradby s barbakánem, královský zámek, Zámecké náměstí se Zikmundovým sloupem, Chopinovy lavičky, pomník Adama Mickiewicze, barokní kostel sv. Kříže se srdcem Fryderyka Chopina, prezidentský palác), odpoledne odjezd do ČR. Předpokládaný příjezd do nástupních míst ve večerních až nočních hodinách.

Ubytování a strava

Ubytování v Polsku v hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), součástí noclehů je polopenze.

Cena zahrnuje

Doprava zájezdovým autobusem, poplatky a parkovné, 4x nocleh v Polsku, 4x polopenze, průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

Vstupné do placených objektů, dále pak vše, co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné

300,- PLN

Nástupní místa

Olomouc, Přerov, Otrokovice, Zlín, Vizovice, Vsetín, Val. Meziříčí, Rožnov p. R., Frenštát p. R., Frýdek-Místek, Ostrava

Průvodci

Foto

Miroslava Vaňková

Fotogalerie

Podobne produkty

Product image
Poznávací zájezd
Product image
Poznávací zájezd
Product image
Turistický zájezd
Product image
Poznávací zájezd
Product image
Poznávací zájezd

Prodloužený víkend ve Varšavě

27.09. - 29.09.2024
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Termály

Termální lázně Chocholow

16.11. - 16.11.2024
+ 2 termíny
16.11. - 16.11.2024 30.12. - 30.12.2024
1 dní trvání
Bus
přidat do oblíbených
Product image
Adventní zájezd

Adventní Katowice

30.11. - 30.11.2024
+ 2 termíny
07.12. - 07.12.2024 14.12. - 14.12.2024
1 dní trvání
Bus
přidat do oblíbených
Product image
Adventní zájezd

Adventní Wroclaw

30.11. - 30.11.2024
+ 1 termín
14.12. - 14.12.2024
1 dní trvání
Bus
přidat do oblíbených
Product image
Adventní zájezd

Adventní Krakow - Wieliczka

01.12. - 01.12.2024
+ 2 termíny
08.12. - 08.12.2024 15.12. - 15.12.2024
1 dní trvání
Bus
přidat do oblíbených