Rumunsko - Z Valašska do Valašska

28.08. - 05.09.2024 9 dní / 16 590 Kč přihlásit se jako náhradník Více termínů

Termíny

kód
datum
 
cena
 
ROM-021/24
28.08. - 05.09.2024
16 590

Slavné přímořské letoviska Rumunska

Slavné přímořské letoviska Rumunska

Opěvněné vesnice Sedmihradska

Opěvněné vesnice Sedmihradska

Legendární horská cesta přes pohoří Fagaraš

Legendární horská cesta přes pohoří Fagaraš

Ikonické písečné pláže Černého moře

Ikonické písečné pláže Černého moře

Popis zájezdu

9denní poznávací zájezd, během kterého poznáte Rumunsko z jiného úhlu pohledu, celou naši cestu zahájíme v místech nám nejbližším, v rumunském Banátu, kde se dodnes hovoří češtinou. Přes horské oblasti jižního Rumunska se dostaneme až do širší oblasti hlavního města Bukurešti s pravým Drákulovým hradem a dalšími památkami. Cesta nás zavede až na pobřeží Černého moře, do známého letoviska Mamaia. Při cestě zpět k domovu projedeme světoznámou horskou cestou přes Fagaraš.

Program

1. den

Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2. den

Cesta Maďarskem do Rumunska. Příjezd do nejstarších rumunských lázní založených Římany BĂILE HERCULANE – Herkulových lázní, prohlídka lázní které byly vyhledávány jak rakouskými monarchy, tak i Ceaceuscovou smetánkou, poté návštěva české vesnice EIBENTHAL v Banátu. Cesta KAŇONEM DUNAJE na ubytování, večeře a nocleh.

3. den

Po snídani odjezd do městečka Horezu. KLÁŠTER HOREZU - pravoslavný klášter, který založil valašský kníže Constantin Brâncoveanu, stavba je zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, poté návštěva některé z místních dílen vyrábějících slavnou HOREZSKOU KERAMIKU s možností nákupu. Odpoledne CURTEA DE ARGEȘ - jedno z nejstarších valašských měst, bývalé hlavní město Rumunska a sídlo knížecího dvora, prohlídka slavné katedrály. Ubytování, večeře a noc v hotelu.

4. den

Po snídani prohlídka jezera a kláštera SNAGOV s údajnou hrobkou obávaného Vlada Tepeșe alias knížete Drákuly. Odpoledne MUZEUM VESNICE v Bukurešti, nádherný skanzen se třemi stovkami lidových staveb, které sem byly soustředěny ze všech koutů země. Večeře a nocleh v Bukurešti.

5. den

Odjezd k Černému moři, zastávka u římského vítězného monumentu TROPAEUM TRAIANI, následuje prohlídka města CONSTANȚA – hlavní rumunský přístav se slavným archeologickým muzeem – návštěva. Poté nábřežní promenáda s budovou Casina, akváriem, janovským majákem a dalším stavbami. Večeře a nocleh v hotelu.

6. den

Po snídani volný den v nejznámějším přímořském středisku Rumunska MAMAIA s možností koupání a slunění na pláži, nocleh a večeře.

7. den

Po snídani odjezd do hlavního města BUKUREŠŤ neboli Paříže východu s typickými širokými bulváry a množstvím honosných veřejných budov. (Ceausescův Palác Parlamentu, dnes sídlo parlamentu i vlády, druhá největší budova na světě, Náměstí revoluce s bývalým ústředím Komunistické strany Rumunska, Královský palác Carola II. , secesní budova Athenea, pravoslavný kostel Crețulescu , nejkrásnější ulice Calea Victoriei a jiné pamětihodnosti. Večeře a nocleh.

8. den

Po snídani odjezd z Bukurešti na prohlídku zříceniny hradu POENARI, který je pravým sídlem hraběte Drákuly. Pokračování slavnou TRANSFAGARAŠSKOU CESTOU, která je jednou z nejmalebnějších silnic na světě s množstvím nádherných výhledů. Krátká zastávka v jedné z opevněných vesnic Sedmihradska - CRISTIAN. Cesta zpět domů přes Maďarsko a Slovensko.

9. den

Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Ubytování a strava

6x ubytování ve 2 lůžkových pokojích s příslušenstvím. Součást ubytování je polopenze.

Cena zahrnuje

Doprava zájezdovým autobusem, poplatky a parkovné v cizině, 6x nocleh v zahraničí, 6x polopenze (večeře - snídaně), průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

Vstupné do placených objektů, dále pak vše, co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné

cca 150,- EUR

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Val. Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno

Podobne produkty

Product image
Poznávací zájezd

Velký okruh Rumunskem nejen za památkami UNESCO

20.07. - 28.07.2024
9 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených