Krkonoše z polské i české strany

02.08. - 05.08.2023 4 dní / 6 850 Kč objednat zájezd Více termínů

Termíny

kód
datum
 
cena
 
CZE-851/23
02.08. - 05.08.2023
6 850

nádherný zlomový úsek potoka Szklarki

nádherný zlomový úsek potoka Szklarki

perla polské části Krkonoš

perla polské části Krkonoš

úchvatné sportovní a rekreační středisko

úchvatné sportovní a rekreační středisko

krásy nejvyšší hory ČR

krásy nejvyšší hory ČR

Popis zájezdu

4denní zájezd do podhůří Krkonoš, do oblasti s bohatou horalskou a sklářskou minulostí, ale také s tradicí lázeňství a množstvím architektonických památek. Lanovkou vystoupáte na naši nejvyšší horu Sněžku a na polské straně Krkonoš na další výrazný vrchol Srzenica. Starobylá města v Dolním Slezsku vás překvapí svou bohatou minulostí a zachovalostí svých historických center.

Program

1.den

Odjezd z nástupních míst brzy ráno přes Olomouc, VYSOKÉ MÝTO (v minulosti významné královské město na obchodní cestě z Čech na Moravu /z tohoto privilegia plyne i název odvozený od vybírání mýta/, později město věnné, které přispívalo na život královen. Kostel sv. Vavřince ze 13. stol., historická Pražská a Litomyšlská brána, Muzeum českého karosářství - Carrosserie Sodomka), přejezd do HARRACHOVA (turistické středisko západních Krkonoš známé svými skokanskými můstky a pořádáním světového poháru v letech na lyžích. Působí zde také jedna z nejstarších skláren u nás. Procházka k Mumlavským vodopádům, které patří k nejmohutnějším a nejkrásnějším v ČR). Přejezd na ubytování. Večeře a nocleh.

+1

2.den

Po snídani odjezd na turistický výlet na polskou stranu Krkonoš, SZKLARSKA POREBA (rekreační a turistické středisko, ale také městečko známé sklářskou minulostí. Od 19. století je vyhledávaným klimatickým místem s podmínkami srovnatelnými s Alpami). Výjezd sedačkovou lanovkou k vrcholu SRZENICA (leží v západní části Krkonoš /1.362 m n. m./ se známou horskou chatou, procházka kolem dominantního vrcholu na hlavním hřebeni). Odjezd k romantické soutěsce a procházka k vodopádu SZKLARKI (nádherná zlomová část potoka Szklarka, s vodami padajícími ze 13 m zlomu). Návrat zpět na ubytování. Večeře a nocleh.

+1

3.den

Ráno po snídani odjezd do NÁRODNÍHO PARKU KRKONOŠE (park zřízený v nejvyšším pohoří České republiky s ideálními podmínkami pro zimní i letní turistiku a rekreaci. S národním parkem v Polsku vytvářejí biosférickou rezervaci zapsanou na seznamu UNESCO). PEC POD SNEŽKOU (jedno z nejznámějších turistických a zimních středisek v České republice, původní hornická osada se stala významným centrem cestovního ruchu. Výjezd nově zbudovanou kabinovou lanovkou), přes RŮŽOVOU HORU (výrazný plochý vrchol 1.393 m n. m, spojený sedlem se Sněžkou) na nejvyšší vrchol Česka SNEŽKU /1.620 m n. m./. Možnost pěší túry na chatu Slezský dům a zpět. Lanovkou návrat do Pece a zpět cesta na hotel. Večeře a nocleh.

+1

4.den

Po snídani odjezd do Polska, JELENÍ HORY (starobylé město v Dolnoslezském vojvodství. Prohlídka historického centra, gotická bazilika sv. Erazma a Pankráce, městské opevnění). Odjezd do lázeňského města a lyžařského střediska v Krkonoších v údolí řeky Lomnice KARPACZ (prohlídka kostela Wang - perla dřevěné skandinávské architektury ze 12. stol., sloupový kostel, který stál původně v Norsku a před demolicí byl za podpory pruského krále Fridricha Viléma IV. přenesen do Karpazce). Odjezd zpět do ČR, návrat do nástupních míst v pozdních nočních hodinách.

+1

Ubytování a strava

Ubytování v turistickém hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím) s polopenzí.

Cena zahrnuje

Doprava autobusem, parkovné a poplatky, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, 2x cestovní pojištění v zahraničí, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

Vstupné do placených objektů, připojištění včetně storna 52,- Kč, dále pak vše, co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné

900,- Kč + 85,- PLN

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Val. Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc

Podobne produkty

Product image
Poznávací zájezd

Krušné hory z české i saské strany

01.06. - 04.06.2023
4 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
Novinka

Vysočina Česká Kanada

02.06. - 04.06.2023
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
Product image
Poznávací zájezd

Dracula v Krumlově

10.06. - 11.06.2023
2 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd

Český ráj, Maloskalsko a Hruboskalsko

15.06. - 18.06.2023
4 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd

Podhůří Jizerských hor

16.06. - 18.06.2023
3 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
Product image
Turistický zájezd
Product image
Turistický zájezd

Magickou sopečnou krajinou Českého středohoří

27.06. - 30.06.2023
4 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd

Nejkrásnější místa Českosaského Švýcarska

02.07. - 06.07.2023
5 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd

Krajem Posázaví

10.07. - 12.07.2023
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd

Krajem Vysočiny na malebnou Šumavu

14.07. - 16.07.2023
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd

Za památkami a přírodou Rakovnicka

21.07. - 23.07.2023
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd

Šumavské podhůří

02.08. - 05.08.2023
4 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd

Mystické kláštery Broumovska a Safari

11.08. - 13.08.2023
3 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd

Český kras a okolí

22.08. - 25.08.2023
4 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd
Product image
Poznávací zájezd

Krásy Máchova kraje a památná hora Říp

01.09. - 03.09.2023
3 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd

Královská sídla – Praha a Střední Čechy

07.09. - 09.09.2023
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd
Novinka

Žitavské hory - Česko-saské pomezí

07.09. - 10.09.2023
4 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd

Chodsko a Domažlicko

12.09. - 14.09.2023
3 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd

Jeseníky s lehkou turistikou na Praděd

15.09. - 17.09.2023
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
Product image
Adventní zájezd

Adventní Karlovy Vary a Loket

09.12. - 10.12.2023
2 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených