Kokořínsko - Za skalními městy a hrady

30.05. - 02.06.2024 4 dní / 7 350 Kč objednat zájezd Více termínů

Termíny

kód
datum
 
cena
 
CZE-111/24
30.05. - 02.06.2024
7 350

úchvatný výhled z hory Rač

úchvatný výhled z hory Rač

tajemná místa hradu Houska

tajemná místa hradu Houska

skalní byty, které byly obydleny do roku 1945

skalní byty, které byly obydleny do roku 1945

město proslulé výrobou vína Mělník

město proslulé výrobou vína Mělník

Popis zájezdu

4denní turistický zájezd dochráněné krajinné oblasti Kokořínsko, krajiny proslulé romantickými roklemi slabyrinty skal a strží, unikátními pískovcovými věžemi, branami a dalšími útvary, které se v takové formě a rozsahu nevyskytují v žádné jiné části České republiky. CHKO Kokořínsko byla vyhlášena v roce 1976 a v roce 2014 byla rozšířena o druhou část Máchův kraj. Tuto oblast malebných jezírek a zapadlýchvesniček si ve své době oblíbil i K. H. Mácha, jehož jméno tento kraj také nese.

Program

1.den

Odjezd z nástupních míst velmi brzy ráno do CHKO KOKOŘÍNSKÝ DŮL (jedno z nejkrásnějších údolí v ČR lemované pískovcovými skalními bloky a věžemi, hlubokými navazujícími roklemi, skalními jeskyněmi a převisy), túra údolím kudy chodil i K. H. Mácha tzv. MÁCHOVOU CESTOU (jméno trasa převzala od básníka Karla Hynka Máchy, který tudy několikrát prošel. V roce 1832 vyrazil z Prahy přes Mělník, Kokořín na Housku až do Doks). My putování začneme U Grobiána, dál kolem rybníka Harasov, skalního masívu Čertova stěna do Lhotky. Přejezd na krátkou prohlídku MĚLNÍKA (kdysi město českých královen s působivou dominantou barokního zámku a kostela sv. Petra a Pavla, s výhledem od zámku na soutok Labe a Vltavy). Přejezd na ubytování. Večeře, nocleh.

+1

2.den

Po snídani přejezd do CHKO KOKOŘÍNSKO (jedna z nejpůsobivějších oblastí u nás – krajina pískovcových plošin, kaňonovitých údolí a skalních měst). Turistická vycházka unikátními skalními soutěskami a CINIBULKOVOU STEZKOU (pojmenovanou po největším propagátorovi Kokořínska Josefu Bedřichovi Cinibulkovi) přes BLUDIŠTĚ (labyrint rozpukaných pískovců, soutěsek a komínů se skalními věžemi Tutanchamon a Bludička), túra navazuje na soutěsky Apatyka, Močidla a ŠEMANOVICKÝ DŮL (kaňonovitá údolí lemovaná pískovcovými věžemi a skalami s mnoha jeskyněmi a skalními „byty“ s nejznámější jeskyní ROZBOŘENKA - uměle vyhloubená začátkem 19. stol. a obývaná až do r. 1945 a jeskyní KLEMPERKA pojmenovaná po legendárním loupežníkovi Klemperovi). Po té přesun k „hradním vyhlídkám“ na hrad Kokořín s krátkou procházkou k hradu a na hradní nádvoří.Návrat na ubytování, večeře. Nocleh.

3.den

Snídaně, přejezd do části obce Střezivojice, turistická túra přes PLANÝ DŮL (stezka údolím plným divokých pískovcových útvarů s roztodivnými názvy - Upír, Markýz, Biskup apod.) trasa pokračuje do ÚDOLÍ BÍLÝCH SKAL (romantické údolí s pískovcovými skalami světlé barvy a stejnojmenným kempem trampské osady Bílé skály) dál přes vyhlídku Zkamenělý zámek na HRAD HOUSKA (tajemný hrad vystavěný za Přemysla Otakara II. opředený desítkami historek a legend, kdy tou nejznámější je legenda o zdejší bráně do pekla, prohlídka). Návrat na ubytování, večeře. Nocleh.

+1

4.den

Po snídani opuštění hotelu přejezd k Rozprechticím. MOKŘADY HORNÍ LIBĚCHOVKY (přírodní rezervace s rozsáhlým komplexem mokřadů, pramenišť a slatin), trasa vede přes Pramenný důl a Panenský hřeben na RAČ (skalní útes s vyhlídkou nad Pustým zámkem) a dál přes PUSTÝ ZÁMEK (chráněná památka bývalého skalního hradu ze 14. stol.) do Zakšína. Odpoledne odjezd zpět do Moravu. Návrat v pozdních večerních hodinách.

Ubytování a strava

Ubytování v turistickém hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím) s polopenzí.

Cena zahrnuje

Doprava autobusem, parkovné a poplatky, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

vstupné do placených objektů, připojištění storna zájezdu 104,- Kč, dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“

Doporučené kapesné

cca 500,- Kč

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Val. Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc

Průvodci

Foto

Daniel Fila

Od mladých let mě fascinovala historie českých zemí, šlechtické rody, hrady, zámky a příběhy lidí, kteří u nás v dávných dobách žili. Epochy tvorba Čech za Přemysla Otakara I., Karel IV. Císař římský a vzestup husitů miluji nejvíce. Taktéž život za První republiky a nástup 2. Světové války je mi velmi blízký. Zemí, kde se vracím nejraději je nejspíše Anglie – kultura, architektura, školství a historie panovníků z rodu York, Lancaster a Tudorovci. Další oblíbené země jsou Španělsko, Polsko, dlouhodobě jsem také žil v Německu a pracoval jako delegát CK v Turecku. Volný čas věnuji kondičním aktivitám, ať už futsal nebo dálková turistika.

.

Podobne produkty

Product image
Poznávací zájezd

Rajecké kamélie a Sloupsko-šošůvské jeskyně

03.03. - 03.03.2024
1 dní trvání
Bus
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd

Slavnosti mandloní a vína Hustopeče

23.03. - 23.03.2024
1 dní trvání
Bus
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd

Národní park Podyjí a vinné sklepy v Retzu

30.04. - 02.05.2024
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Zlatá Praha židovská i stověžatá

03.05. - 05.05.2024
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Přírodní krásy a památky východních Čech

17.05. - 19.05.2024
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd

Lužické hory a Podještědí

23.05. - 26.05.2024
4 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Nejmalebnější místa Jižních Čech a Šumavy

24.05. - 26.05.2024
3 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Krkonoše z polské i české strany

28.05. - 31.05.2024
4 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Západní Čechy, lázeňská města a památky

05.06. - 08.06.2024
4 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Vysočina Česká Kanada

07.06. - 09.06.2024
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Krušné hory z české i saské strany

12.06. - 15.06.2024
4 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Podhůří Jizerských hor

21.06. - 23.06.2024
3 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd

Jindřich VIII. a jeho šest žen v Krumlově

29.06. - 30.06.2024
2 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Krajem Posázaví

12.07. - 14.07.2024
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
Novinka
First Minute

Potkali se u Kolína…

12.07. - 14.07.2024
3 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Nejkrásnější místa Českosaského Švýcarska

16.07. - 20.07.2024
5 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Krajem Vysočiny na malebnou Šumavu

19.07. - 21.07.2024
3 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Za památkami a přírodou Rakovnicka

26.07. - 28.07.2024
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd

Šumavské podhůří

01.08. - 04.08.2024
4 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd
Novinka
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Mystické kláštery Broumovska a Safari

09.08. - 11.08.2024
3 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Český kras a okolí

15.08. - 18.08.2024
4 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd
First Minute
Product image
Turistický zájezd
First Minute
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Krásy Máchova kraje a památná hora Říp

30.08. - 01.09.2024
3 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd
First Minute

Žitavské hory - Česko-saské pomezí

05.09. - 08.09.2024
4 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Královská sídla – Praha a Střední Čechy

12.09. - 14.09.2024
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Chodsko a Domažlicko

19.09. - 21.09.2024
3 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute
Product image
Poznávací zájezd
Novinka

Muzikál Biograf láska a podzimní Praha

26.10. - 27.10.2024
2 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených