Kréta - zelený ráj plný bájné historie

12.05. - 25.05.2024 14 dní / 23 550 Kč objednat zájezd Více termínů

Termíny

kód
datum
 
cena
 
GRC-211/24
12.05. - 25.05.2024
23 550

Jedinečné domečky na Santorini

Jedinečné domečky na Santorini

Úchvatné památky starověkých kultur

Úchvatné památky starověkých kultur

Unikátní a kouzelné strmé soutěsky

Unikátní a kouzelné strmé soutěsky

Pláže lákající k lenošení a nicnedělání

Pláže lákající k lenošení a nicnedělání

Popis zájezdu

14denní poznávací zájezd s pobytem u moře na největší řecký ostrov Kréta. Navštívíte místa minójské kultury a kolébky evropské civilizace, mnoho krásných přírodních lokalit a historických památek včetně. nejkrásnější evropské soutěsky Samaria. Můžete absolvovat lodní výlet na Santorini, jeden z nejkrásnějších ostrovů celého Egejského moře s nádhernou bílou architekturou místních staveb. Při cestě na Krétu a zpět navštívíte několik atraktivních lokalit v Řecku - Athény, Korint, Patras a další.

Program

1. den

Odjezd z nástupních míst (odpoledne) přes Maďarsko do Srbska.

2. den

Cesta Srbskem, odpoledne příjezd do Řecka do oblasti Kateriny - Paralia, ubytování, možnost večerní procházky po promenádě a pláži letoviska. Nocleh.

3. den

Ráno odjezd směrem na jih do Athén, THERMOPYLY (zastávka u památníku slavné starořecké bitvy, kde sparťanský král Leónidás dokázal s hrstkou statečných vzdorovat mnohonásobné přesile až do posledního muže a stal se legendou), dále do PIREA (dle času prohlídka rušného přístavního města), večer odplutí z Pirea, noční plavba na Krétu (v kajutách).

4. den

Připlutí na Krétu, KNÓSSOS (nejvýznamnější archeologická lokalita na Krétě, hlavní středisko minojské kultury, rozsáhlé vykopávky), IRAKLIO (hlavní město Kréty, benátský přístav s pevností, Archeologické muzeum s největší sbírkou minojské kultury), odjezd na ubytování. Večeře a nocleh.

5. den

Po snídani odjezd do GORTYS (nejrozsáhlejší archeologické naleziště proslulé tzv. gortyskými zákony, zbytky troj-lodní baziliky sv. Tita, v době Říma rezidence římského místodržícího), FESTOS (po Knóssosu druhá nejzachovalejší památka minojské kultury, starověké město s královským palácem, naleziště unikátního disku uloženého v Irakliónu, tavící pece a amfory na obilí), MATALA (romantická vesnice na jižním pobřeží s jednou z nejznámějších pláži na Krétě, v šedesátých letech v době Hippies vyhledávané místo setkaní vyznavačů tohoto životního stylu. Ve skalách prehistorické pohřebiště ve skalních jeskyních), SPILI (malé městečko v horách na hlavní trase přes ostrov, fontána s 25 lvími chrliči vody), návrat na ubytování. Večeře a nocleh.

6. den

Snídaně, celodenní pobyt u moře, pro zájemce fakultativní výlet lodí na SANTORINI (nejjižnější ostrůvek souostroví Kyklady, jehož středem je zatopený sopečný kráter, skalnaté vrcholky jsou zdobeny bílými stavbami městeček Thíra a Ia, jeden z řeckých ostrovních skvostů), návrat na ubytování. Večeře a nocleh.

7. den

Snídaně, celodenní výlet do národního parku SAMARIA (unikátní evropská soutěska, která byla již několikrát vyhlášena za jedno z ekologicky nejčistějších přírodních míst Evropy, plavba lodí z vesnice CHORA SFAKION - romantické místo s přístavem do Roumeli, nezapomenutelná cesta dnem soutěsky z vesnice Roumeli a zpět), návrat na ubytování. Večeře a nocleh.

8. den

Snídaně, celodenní pobyt u moře - volný program, odpoledne prohlídka města RETHYMNO (přístavní město - pevnost, benátský kostel sv. Františka), PREVELI (klášter v horách, v minulos-ti nejbohatší a nejvlivnější církevní instituce na Krétě. Klášter sehrál důležitou roli ve 2. svět. válce), PLAKIAS (jedno z nejkrásnějších míst na Krétě s krásnou pláží pod vysokými horami, možnost koupání), návrat na ubytování. Večeře a nocleh.

9. den

Snídaně, osobní volno ke koupání a odpočinku. Večeře a nocleh.

10. den

Snídaně, dopoledne CHANIA (druhé největší město Kréty - starý přístav s křivolakými uličkami, kavárnami a typic-kými hospůdkami, možnost ochutnávky ryb, mořských specialit), odpoledne pobyt u moře - volný program. Večeře a nocleh.

11. den

Snídaně, odjezd z ubytování do městečka ELOUNDA (příjemné rybářské město), lodní výlet na OSTROV SPINALONGA (známý ostrov malomocných s rozsáhlou pevností a výhledem do okolí), odpoledne odjezd do Irakliónu na trajekt, odplutí z Kréty, noční plavba do Pirea (v kajutách).

12. den

Ráno připlutí do Pirea, ATHÉNY (prohlídka města), KORINT (zastávka u Korintského průplavu a pevnosti Akrokorint), PATRAS (největší město poloostrova Peloponés s čilým ruchem v centru), odplutí z Řecka, plavba trajektem (v kajutách).

13. den

Plavba trajektem přes Korfu do Itálie

14. den

Připlutí do Benátek, cesta Rakouskem do ČR. Předpokládaný příjezd do nástupních míst v noci.

Ubytování a strava

Ubytování na Krétě v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím) s polopenzí (večeře - snídaně). Ubytování na lodi ve 4lůžkových kajutách.

Cena zahrnuje

Doprava zájezdovým autobusem, trajekty do Itálie, do Řecka a na Krétu, poplatky a parkovné v cizině, 12x nocleh (1x v Řecku, 7x na Krétě, 4x nocleh na trajektu v kabinách), 7x polopenze (večeře - snídaně), průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

vstupné do placených objektů, lodní výlet na Santorini /150 EUR/, dále pak vše, co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné

250,- EUR /včetně výletu na Santorini/

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Val. Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno

Průvodci

Foto

Lucie Mikulová

Lucie je si nadšenou milovnicí přírody, turistiky a cestování, která se díky své vášni pro dálky a focení dala také na dráhu cestovního průvodce a nově tak rozšířila náš tým.

Podobne produkty

Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Velký okruh po antických památkách Řecka

09.10. - 20.10.2024
12 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
First Minute

Kypr - ostrov, kde se zrodila Afrodité

24.10. - 31.10.2024
8 dní trvání
Plane Polopenze
přidat do oblíbených