Odpočinek a poznání na Turecké riviéře - Kusadasi

31.08. - 13.09.2024 14 dní / 24 290 Kč objednat zájezd Více termínů

Termíny

kód
datum
 
cena
 
TUR-411/24
31.08. - 13.09.2024
24 990 24 290

Úchvatná místa hlavního města Bulharska

Úchvatná místa hlavního města Bulharska

Krása, klid a pohoda přímořských měst

Krása, klid a pohoda přímořských měst

Unikátní historické místa Turecka

Unikátní historické místa Turecka

Nezapomenutelné travertinové vodopády

Nezapomenutelné travertinové vodopády

Popis zájezdu

14denní poznávací zájezd s pobytem u moře s ubytováním v tureckém Kusadasi, při kterém budete mít možnost absolvovat spoustu okružních výletů za poznáním antických památek, kterých je v oblasti „Malé Asie“ nesmírné množství. Cestou navštívíme nejnavštěvovanější památku - antický skvost Efes, antické lázeňské město Hierapolis, starořeckou věštírnu Didyma, Pamukkale - vápencové kaskády, Milet s amfiteátrem. Věříme, že kombinace výletu za poznáním s odpočinkem na pláži a výtečnou tureckou kuchyní nezklame jak náruživé cestovatele, tak ani ty, kteří vyhledávají pohodovou dovolenou.

Program

1. den

Odjezd z nástupních míst v odpoledních hodinách přes Slovensko a Maďarsko.

2. den

Cesta Srbskem do Bulharska, SOFIA (hlavní město Bulharska - krátká prohlídka historického centra města), cesta na ubytování. Večeře a nocleh.

3. den

Po snídani cesta Bulharskem do Turecka, pokračování Tureckem do ISTANBULU, ubytování. Večeře a nocleh.

4. den

Po snídani celodenní prohlídka ISTANBULU (UNESCO, Hippodrom se slavnými sloupy a kašnou, Modrá mešita, chrám Hagia Sofia, palác sultánů TOPKAPI, Velký bazar s možností nákupů a smlouvání v orientálním prostředí, Egyptský bazar s kořením a oříšky, lodní výlet po Bosporu), návrat na hotel. Večeře a nocleh.

5. den

Ráno po snídaní pokračování cesty Tureckem do KUSADASI (jedno z nejpopulárnějších letovisek tureckého pobřeží s bohatým denním i nočním životem), ubytování v hotelu. Večeře a nocleh.

6. den

Snídaně, volno u moře - slunění, koupání. Večeře a nocleh.

7. den

Ráno po snídaní výlet v okolí Kusadasi - SELCUK (rozvaliny byzantské baziliky sv. Jana s hrobem sv. Jana Evangelisty), EFES (nej-zachovalejší antické město Turecka, zříceniny starověkého města s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa - Artemidina chrámu, Mramorová cesta, Trajánův oblouk, Hadriánův chrám, Celsova knihovna, antické divadlo), HOUSE OF VIRGIN MARY (místo posledního pobytu P. Marie v krásném prostředí národního parku), návrat do Kusadasi v odpoledních hodinách, volno, odpočinek a koupání u moře. Večeře a nocleh.

+1

8. den

Snídaně, celodenní výlet do vnitrozemí PAMUKKALE (UNESCO, prohlídka vápencových kaskádovitých vodopádů nazvaných „Bavlněný zámek“), HIERAPOLIS (antické město s amfite-átrem, lázněmi a rozsáhlou antickou nekropolí, možnost koupání v antickém bazénu s minerální vodou Kleopatra), návrat do Kusadasi. Večeře a nocleh.

9. den

Snídaně, volno u moře - slunění, koupání. Večeře a nocleh.

10. den

Snídaně, výlet v okolí Kusadasi - MILET (významné starověké město s amfiteátrem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny). DIDYMA (slavná starořecká věštírna se zbytky Apollónova chrámu), návrat do Kusadasi, odpoledne volno, odpočinek a koupání u moře. Večeře a nocleh.

11. den

Po snídani odjezd z Kusadasi - PERGAMON (prohlídka antického města z 3. stol. př. n. l. - Akropole s nádherným výhledem na město Bergama, amfiteátr, slavná knihovna, Trajánův chrám), TRÓJA (UNESCO, prohlídka jedné z nejslavnějších světových archeologických lokalit odkrytých H. Schliemannem), cesta do Canakkale. Večeře a nocleh.

12. den

Po snídani plavba přes DARDANELY (mořskou úžinou se vrátíme zpět do Evropy), cesta Bulharskem do Rumunska. BUKUREŠŤ (hlavní město Rumunska) Ubytování. Večeře a nocleh.

13. den

Ráno po snídani odjezd přes Maďarsko a Slovensko do ČR.

14. den

Předpokládaný příjezd do nástupních míst v časných ranních hodinách.

Ubytování a strava

Ubytování v Turecku i tranzitní noclehy v Bulharsku a Rumunsku v hotelech střední kategorie (2lůžkové pokoje s příslušenstvím). Součástí všech noclehů je polopenze.

Cena zahrnuje

Doprava zájezdovým autobusem, 11x nocleh (9x nocleh v Turecku, 1x tranzitní nocleh v Bulharsku, 1x tranzitní nocleh v Rumunsku), 11x polopenze, průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně při-pojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

vstupy, místní průvodce, spropitné (cca 15,- EUR), dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné

130,- EUR.

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Val. Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava

Podobne produkty

Product image
Poznávací zájezd
First Minute