Kulturní poklady Saska a pohádkové pohoří Harz

12.06. - 17.06.2023 6 dní / 11 990 Kč uzavřený termín Více termínů

Termíny

kód
datum
 
cena
 
DEU-611/23
12.06. - 17.06.2023
11 990
uzavřený
termín

krásy kulturního dědictví UNESCO

krásy kulturního dědictví UNESCO

malebnost a čistota historických měst

malebnost a čistota historických měst

na rozhraní tří spolkových zemí - Harz

na rozhraní tří spolkových zemí - Harz

tajuplné kultovní místo starých Sasů

tajuplné kultovní místo starých Sasů

Popis zájezdu

6denní poznávací zájezd do Německa, do oblasti malebného pohoří Harz, které se rozkládá na hranicích bývalé západní a východní části Německa s nádhernými hrázděnými městy a nezaměnitelnou přírodou. Svou náruč vám otevřou města Quedlinburg či Goslar, kde naleznete i kulturní dědictví UNESCO, Wernigerode, „úzkokolejka“ na nejvyššího horu Harzu Brocken a další skvosty tohoto neprávem opomíjeného regionu.

Program

1.den

Odjezd z nástupních míst v nočních/časných ranních hodinách. Příjezd do úchvatného QUEDLINBURGU - historického města zapsaného na seznam UNESCO. (Centrum města s prvotřídní ukázkou hrázděné architektury s více než 1 000 hrázděnými domy, křivolakými uličkami a neopakovatelnou atmosférou. Hrad Schlossberg, z jehož zahrad jsou krásné pohledy na město.) Přejezd na HEXENTANZPLATZ (výjezd lanovkou na místo, kde se scházely čarodějnice. Náhorní plošina a zároveň jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších destinací v pohoří Harz, proslavená jako tradiční kultovní místo starých Sasů. Krásné vyhlídky na skály a údolí říčky Bode). Ubytování a nocleh.

+1

2.den

Po snídani odjez na RAPPBODENSTAUSEE (největší a nejzajímavější přehradu v Harzu, procházka po architektonicky zajímavém mostě pro pěší s výhledy na přehradu), následně odjezd do krápníkové jeskyně BAUMANNSHÖHLE, (její prohlídky se konají již od 17. století). Pokračujeme do města označovaného jako „pestré město Harzu“ WERNIGERODE (prohlídka města s neuvěřitelně zachovanou hrázděnou architekturou. Vysoko nad městem impozantní zámek s překrásnými výhledy na město a pohoří Harz). Ubytování a nocleh.

+1

3.den

Po snídani výjezd historickým vláčkem na nejvyšší horu pohoří Harz BROCKEN (1 141 m n.m.) (Z vrcholu výhledy na mistrovské dílo přírody, soubor staveb včetně muzea, ve kterém můžete shlédnout expozici pohnuté historie tohoto vrcholu). Přejezd a návštěva města GOSLAR jednoho z nejvýznamnějších říšských měst, jehož palác je zapsán na seznam UNESCO. (Sídlo císařů, s největším zachovalým románským palácem v Německu. V historickém jádru města půvabné středověké stavby, množství hrázděných domů a významné sakrální stavby). Ubytování a nocleh.

+1

4.den

Po snídani HALBERSTADT (duchovní srdce pohoří Harz s řadou historických měšťanských domů. Halberstadtský dóm je jedna z nejvýznamnějších staveb francouzské gotiky v Německu, „Denk ort“ bývalá synagoga). BAD HARZBURG (zastávka v lázeňském městečku na úpatí pohoří Harz, výjezd lanovkou na Grosser Burgberg s nenáročnou procházkou přes Kleiner Burgberg ke stanici lanovky. Zde možnost koupání v termálních lázních či procházka do lázeňského městečka). Ubytování a nocleh.

5.den

Po snídani návštěva zámku DANKWARDERODE (novorománská stavba ze 12. století, s významnými muzejními kousky). Přejezd do MAGDEBURGU,(jehož dominantou je první gotická katedrála v Německu či Hundertwasserova kašna). Ubytování a nocleh.

6.den

Po snídani odjezd do neprávem opomíjeného největšího města Saska, místa, kde se začal vydávat turistický průvodce Bedeker LEIPZIG/LIPSKA (Tomaskirche, Nikolaikirche - církevní stavby, kde působil J. S. Bach, nová radnice, Coffe Baum a další zajímavé stavby v centru města). Po prohlídce odjezd zpět do ČR, návrat v pozdních nočních hodinách.

Ubytování a strava

Ubytování v Německu v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím) se snídaní.

Cena zahrnuje

Doprava zájezdovým autobusem, poplatky a parkovné, 5x nocleh, 5x snídaně, průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

Vstupné do placených objektů, dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné

cca 80,- EUR.

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Val. Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava, Praha

Podobne produkty

Product image
Poznávací zájezd

Krušné hory z české i saské strany

01.06. - 04.06.2023
4 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd
Product image
Poznávací zájezd

Nejkrásnější místa Českosaského Švýcarska

02.07. - 06.07.2023
5 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd

Po stopách nejen třetí říše

25.07. - 30.07.2023
6 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
Product image
Poznávací zájezd

Nejkrásnější místa Porýní

30.08. - 03.09.2023
5 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Turistický zájezd
Novinka

Žitavské hory - Česko-saské pomezí

07.09. - 10.09.2023
4 dní trvání
Bus Polopenze
přidat do oblíbených
Product image
Poznávací zájezd
Novinka

Pivní festival Oktoberfest

28.09. - 30.09.2023
3 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených
Product image
Adventní zájezd
Novinka

Advent v Drážďanech a Pirna

14.12. - 15.12.2023
2 dní trvání
Bus Snídaně
přidat do oblíbených